Dienend-leiderschap bespaart tijd!

Ik hoor je denken… dienend-leiderschap, dat kost toch veel tijd? Je moet constant naar mensen luisteren en alle ideeën in je besluiten meenemen. Je moet steeds voor iedereen aandacht hebben, daar heb ik echt geen tijd voor.  Dat is toch niet efficiënt en werkbaar?

Regelmatig zie ik in organisaties die met dienend-leiderschap bezig zijn dat er eindeloos naar iedereen geluisterd wordt, waardoor er heel veel tijd verloren gaat. Dat is echter geen dienend-leiderschap. Daar dien je niemand mee.

Wat is dienend-leiderschap dan wel? 

Het klopt dat dienend-leiders oprechte aandacht voor hun mensen hebben en ook relatief veel tijd in hun mensen investeren. Dit alles doen zij op basis van een heldere opdracht (wat ze te doen hebben), een helder waarden-kader en goede afspraken. De basishouding van een dienend-leider is ‘bijdragen aan de groei van anderen’.

Als je als leider helder en oprecht leidt, ga je op vele manieren tijd besparen. Een aantal daarvan komen later in deze blog aan bod. Maar eerst wil ik antwoord geven op de vraag: Waar komt die mythe dat dienend-leiderschap veel tijd kost vandaan?

Hoe is het idee dat dienend-leiderschap
veel tijd kost ontstaan?

1. De term ‘dienend’ wordt vaak als leidend ervaren, terwijl het juist om leiderschap gaat. Wel een specifiek soort leiderschap, leiderschap ten dienste van het grotere geheel (dus niet het eigen belang op de eerste plaats). Dienend-leiderschap betekent niet dat je aan ieders wensen en behoeften tegemoetkomt. Het betekent ook allerminst dat je aardig gevonden wilt worden. Wat het wel betekent? Dat je op basis van een heldere missie (wat jullie bijdragen aan het grotere geheel) en waarden besluiten neemt, inspireert en je mensen faciliteert.

2. Door de term dienend ontstaat het beeld dat deze leiders vooral brandjes blussen en iedereen lopen te (be)dienen. Dat is het dus niet. Hier een korte video daarover

3. Als wordt gesproken over dienend-leiders dan ligt de aandacht vaak op empathie tonen en luisteren. Dat doen dienend-leiders ook, maar als dat ‘in het luchtledige’ gebeurt, zonder leiderschap, dan is het geen dienend-LEIDERSCHAP. Polderen hoort overigens ook niet bij dienend-leiderschap. 

4. Het ont-wikkelen van dienend-leiderschap kost tijd. En ja, dat klopt! Maar met waardevolle inzichten en gericht oefenen, kun je iedere dag een stap in die ontwikkeling zetten en tevens direct tijd besparen. 

Het ontwikkelen van dienend-leiderschap kost tijd.

Als je vandaag besluit dat je 10 kilo af wilt vallen of juist 5+ kilo spieren erbij wilt kweken is dat ook niet in een dag gepiept. Als je een jaar gericht werkt, kom je met kleine stapjes (en dankzij goede begeleiding) een heel duurzaam eind. En dan vergt het vervolgens nog aandacht en onderhoud.

Ook het meenemen van je mensen in dienend-leiderschap is essentieel en vraagt tijd. Het kan scepsis oproepen als je ineens met meer aandacht gaat luisteren. En er kan bijvoorbeeld weerstand ontstaan als je als dienend-leider mensen verantwoordelijk houdt of knopen doorhakt (uiteraard op basis van een heldere missie, visie en waarden). 

Er zijn namelijk nog veel misvattingen over dienend-leiderschap. Het wordt geassocieerd met aardig en lief. En dat is het ook! Alleen soms moeten mensen wennen aan het idee dat het juist aardig is als je eerlijk en helder bent, concrete afspraken maakt en mensen daar ook aan houdt. Het ‘overwinnen’ van de misvattingen en de andere manier van werken kost aanvankelijk tijd.

Bijdragen aan de groei van anderen is aardig,
en dat betekent soms ook dat je stevig optreedt.

Als je dienend-leiderschap echter doordacht ontwikkelt en voorleeft, gaat het je veel tijd besparen.

Weet je ook waarom? Zie deze video en lees daaronder een aantal redenen.

1. Mensen gaan dankzij jouw helderheid en aandacht ontdekken waar ze echt goed in zijn en wat ze zelf te doen hebben (empowerment).

2. Mensen gaan ruimte voelen om zelfstandig zaken op te pakken en vorm te geven. Ze hebben daartoe heldere kaders en vertrouwen. Eigenaarschap is het gevolg.

3. Mensen voelen zich gezien, gehoord, begrepen en gewaardeerd en zullen daarom bereid en in staat zijn (dankzij cognitieve, emotionele en fysieke ruimte) een extra stap te zetten.

4. Je gaat meer waardevolle input van je mensen krijgen om keuzes te maken, daardoor ga je betere beslissingen nemen.

5. Je neemt je mensen beter mee in die (in gezamenlijkheid tot stand gekomen) beslissingen waardoor er meer draagvlak is en bovendien helderheid waar het toe leidt en hoe iedereen eraan bijdraagt.

6. Er zal minder miscommunicatie zijn, omdat je beter luistert en zelf duidelijker communiceert. Daardoor gebeuren er minder dingen (drie)dubbel, worden ergernissen en fouten verminderd of voorkomen.

7. Voor jezelf heb je meer rust en helderheid, waardoor je zaken met meer helderheid waar kunt nemen en makkelijker besluiten kunt nemen en kunt focussen.

Kortom er is veel tijd (en productiviteit) te winnen en tijd (en kosten) te besparen als je echt je dienend-leiderschap ontwikkelt. Maar…

Heb jij het lef om dienend-leiderschap te ontwikkelen?

Dan zouden deze tips jou kunnen helpen op jouw weg naar dienend-leiderschap:

  • Leer echt te luisteren! Eerst naar jezelf! Dan naar anderen.
  • Maak tijd vrij om je missie (en jullie) missie en waarden te verhelderen.
  • Ga steeds met een bewuste intentie en volledige aandacht aan de slag.

Help je anderen met jouw ervaringen?

Heb jij tips, manieren of ideeën over hoe dienend-leiderschap jou tijd bespaart?
Of hoe je het verder ontwikkelt?

Inspireer anderen en deel het hieronder in de opmerkingen.

Maak het verschil!

Hoe wij je verder kunnen helpen:

Wil je meer weten over dienend-leiderschap?

Bestel dan hier Inge's nieuwe boek.

Verder kun je bij ons terecht voor zowel online als live trainingen (individueel of met je team/organisatie) om je leiderschap- en/of organisatie te ontwikkelen, o.a. via:

De Online Training Dienend-Leiderschap

De Persoonlijke Verdieping Dienend-Leiderschap


Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.