Robert K. Greenleaf

Grondlegger dienend-leiderschap

Robert K. Greenleaf (1904 – 1990) was directeur leiderschapsonderzoek bij AT&T. Daarnaast was hij gastdocent bij MIT Sloan School of Management en bij de Harvard Business School. Zijn levenlang bestudeerde hij organisaties. Hij beschreef zijn bevindingen in een serie essays, boeken en videos rondom het thema dienend-leiderschap. Hiermee hoopte hij mensen te stimuleren bewuster na te denken en te handelen in het kader van een betere wereld. Hij streefde naar een zorgzamere samenleving (care first).

Greenleaf wordt geprezen om zijn inzichten en aanpak op het vlak van leiderschaps- en organisatie-ontwikkeling door vooraanstaande leiders en managementdenkers, zoals Stephen Covey, Peter Senge, Warren Bennis en Margaret Wheatley. Peter Drucker noemde hem “the wisest man I ever met.”

Greenleaf overleed in 1990. Zijn grafsteen memoreert hem als volgt:
Teacher, Philosopher, Servant-Leader.
“Potentially a good plumber; ruined by a sophisticated education.”

Greenleaf was de eerste die de filosofie van dienend-leiderschap bewust inhoud gaf in het essay ‘The Servant as Leader’.

Bij Redpoint Company vertalen we zijn gedachtengoed ten behoeve van leiderschaps- en organanisatieontwikkeling.

“The servant-leader is servant first…
It begins with the natural feeling
that one wants to serve, to serve first.
Then conscious choice brings one to aspire to lead.”

Robert K. Greenleaf