Privacy en Cookie Statement

Aangepast: 21 juni 2018 Redpoint Company neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus. Redpoint Company heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Redpoint Company bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Redpoint Company

Redpoint Company zal jouw persoonsgegevens verwerken als je (persoonlijk of via een bedrijf) diensten en/of producten van Redpoint Company bestelt, informatie opvraagt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Redpoint Company kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Redpoint Company gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of de levering van producten of informatie.
 • Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Redpoint Company de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief (Redpoint Inspiratie Mail) van Redpoint Company. In deze nieuwsbrieven wordt relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Redpoint Company en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Redpoint Company (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: Redpoint Company gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

 

Delen met derden

Redpoint Company kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Redpoint Company deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Redpoint Company correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Redpoint Company een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Redpoint Company verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij je nadrukkelijke toestemming daarvoor hebt gegeven.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Redpoint Company persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Redpoint Company maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Redpoint Company maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Redpoint Company maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals bijvoorbeeld het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
 • Met jouw toestemming plaatst Redpoint Company tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Redpoint Company bezoekt. Hierdoor kan Redpoint Company te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Redpoint Company bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Redpoint Company maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Redpoint Company inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Redpoint Company de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.

Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten en Europa. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Redpoint Company heeft hier geen invloed op. Redpoint Company heeft Google geen toestemming gegeven om de via de Website van Redpoint Company verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Redpoint Company draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die websites/organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website/organisatie die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Redpoint Company bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Redpoint Company jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Omdat Redpoint Company beoogt jou op lange termijn naar tevredenheid van dienst te zijn, wordt de inhoud van de geleverde diensten 10 jaar lang bewaard. User-accounts worden 3 maanden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Redpoint Company jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@redpointcompany.com. Redpoint Company zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Redpoint Company neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Redpoint Company heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Zo hebben al onze websites een SSL certificaat, houden we de software op onze websites (inclusief plugins, widgets, extensies) up-to-date, beperken we het aantal mensen wat toegang heeft tot jouw gegevens tot een minimum, is vastgelegd wie waarom toegang heeft tot jouw gegevens en is met al deze mensen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin zij bevestigen zeer zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens.  Tevens hebben we een beleid voor datalekken. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Redpoint Company of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Redpoint Company verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Redpoint Company via info@redpointcompany.com. www.ingenuijten.nl, www.inspt.nl, www.givn.nl, www.redpointacademy.com en www.redpointcompany.com zijn websites van Redpoint Company.

Redpoint Company is als volgt te bereiken:

Adres: Postbus 1519, 8001BM Zwolle Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 17277190 Telefoonnummer: 06-39655213 E-mailadres: info@redpointcompany.com

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Redpoint Company, verzoekt Redpoint Company je om zo snel mogelijk contact met Redpoint Company op te nemen via info@redpointcompany.com. Redpoint Company zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Redpoint Company behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Vul de velden in om je op de wachtlijst te zetten:

Vul de velden in om de brochure aan te vragen: