Proefschrift | Servant-Leadership: Paradox or Diamond in the Rough?

In 2005 begon Inge Nuijten aan haar promotieonderzoek met als kernvraag: is dienend-leiderschap een paradox of een ruwe diamant? Na vier jaar onderzoek is de conclusie dat dienend-leiderschap geen paradox is, maar eerder een ruwe diamant.


Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift slaat een brug tussen het conceptuele denken over dienend-leiderschap en kwantitatief leiderschapsonderzoek. Het doel was vast te stellen of dienend-leiderschap een ‘paradox is of een ruwe diamant’. Dit werd nagegaan door dienend-leiderschap te definiëren, meetbaar te maken en na te gaan wat de effecten van dienend-leiderschap zijn op vertrouwen, welzijn en prestaties.

De literatuurstudie maakt in de eerste plaats duidelijk dat dienend-leiderschap ethisch is en anders dan andere vormen van leiderschap omdat de belangen van de mensen waar de leider invloed op heeft op de eerste plaats komen. Daarnaast tonen studies in het proefschrift aan dat dienend-leiderschapsgedrag mooi te omschrijven is op basis van acht kenmerken: authenticiteit, bescheidenheid, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid, empowerment, vergeving, waardering en moed.

Deze gedragsaspecten kunnen gemeten worden met behulp van het multidimensionale meetinstrument uit dit proefschrift, de Servant-Leadership Scan (SLS). Met behulp van deze vragenlijst werd onderzocht of dienen en leiden samen kunnen gaan en positief effect sorteren. Positieve effecten waarmee dienend-leiderschap over het algemeen in verband wordt gebracht zijn vertrouwen en organisatiesucces.

 

 

Verder suggereert conceptueel denken op het gebied van dienend-leiderschap dat mensen die dienend geleid worden zich gezonder, wijzer, vrijer en meer autonoom voelen en dat er een grotere kans is dat zij ook dienend gaan leiden. Uit de onderzoeken in dit proefschrift blijkt dat dienend-leiderschap inderdaad positief samenhangt met welzijn, teamprestaties en vertrouwen.

Twee studies tonen aan dat er een positief verband is tussen dienend-leiderschap en de drie belangrijkste psychologische basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. Een andere studie laat zien hoe dienend-leiderschap (in het bijzonder waardering, empowerment en bescheidenheid) positief samenhangt met teamprestaties (gemeten over tijd en overall).

Een laatste studie toont aan dat de meeste gedragsaspecten van dienend-leiderschap positief samenhangen met vertrouwen. Uit deze laatste studie blijkt echter ook dat het op de organisatie gebaseerde zelfvertrouwen van medewerkers op verschillende manieren invloed heeft op de relatie tussen de dienend-leiderschapsaspecten en vertrouwen.

Kortom, het proefschrift biedt een multidimensionaal meetinstrument voor dienend-leiderschap en laat zien dat dienend-leiderschap waardevol is omdat het welzijn, prestaties en vertrouwen van medewerkers positief kan beïnvloeden. Op basis van de literatuur- en empirische studies kunnen we concluderen dat dienend-leiderschap eerder een ruwe diamant is dan een paradox.

 

Wil je het hele onderzoek bestuderen?

Het gedrukte Engelstalige proefschrift is te verkrijgen voor € 11,- exclusief verzendkosten. Wil je het bestellen? Klik dan op de bestelbutton.

Ontvang je liever een gratis pdf-bestand van het proefschrift? Vul dan het formulier hieronder in. Je krijgt dan ook de gratis inspiratiemails van Redpoint Company. Je kunt je uiteraard op ieder moment weer uitschrijven.

Vraag hier de gratis pdf van het proefschrift aan.

Wil je ook Redpoint Inspiratiemail ontvangen?
Dan ontvangen we AVG-conform graag een vinkje bij akkoord.

We gaan zorgvuldig om met je gegevens, lees de privacyverklaring hier.