Leiden bij stress cruciaal voor succes 

Veel mensen denken dat stress slecht is. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat dit genuanceerder ligt. Leiden bij stress blijkt cruciaal voor succes.

Continue, langdurige stress van destructieve situaties en relaties ondermijnt ontegenzeggelijk je gezondheid, welbevinden en productiviteit. Tijdelijke stress voor een deadline, een presentatie, een sollicitatie, een vergadering of bij een ongeluk, is daarentegen functioneel. Deze stressreactie is er om je voor te bereiden op de ‘wedstrijd’. Als je lichaam niet ‘stresst’, ben je namelijk minder alert, gedreven en betrokken.

Stress kun je benutten

Stress kun je pas optimaal benutten als je haar omarmt. Wanneer je namelijk positief over stress denkt, maak je het stofje DHEA aan dat helpt om je lichaam sterker en slimmer te maken. Het stofje stimuleert je spieren en hersenen om nieuwe verbindingen te leggen. De kans wordt dus groter dat je leert en groeit.

Fysiologisch gebeurt er nog iets interessants als je stress positief interpreteert. Je hartslag gaat nog steeds omhoog, je ademt sneller en je zweet meer, maar je bloedvaten trekken zich minder samen als je stress als behulpzaam ziet. De reactie van je lichaam is dan te vergelijken met de fysiologische reactie bij blijdschap.

Het voorbeeld van Djokovic

De gedachte dat stress je helpt om uitdagingen aan te kunnen, te leren en te groeien zorgt er zelfs voor dat je onder druk meer vastberaden, zelfverzekerder en enthousiaster overkomt. Djokovic is een mooi voorbeeld van iemand die stress op deze manier inmiddels goed weet te benutten. Hij werd van een getergde speler de nummer 1 van de wereld (tennis).

Daarvoor schrapte hij ten eerste de voor hem onnodige stressfactoren zo veel mogelijk uit zijn leven, zoals gluten, lactose en straling. Daarnaast is hij zijn gedachten gaan veranderen. Hij geeft aan dat hij de energie van stress omzet door zich te richten op positieve dingen en wat belangrijk voor hem is.

Focus je op je ‘waarom’

De meeste mensen zijn geneigd om zich onder druk te focussen op hoe ze overkomen en hoe ze zich kunnen bewijzen. Dit werkt vaak averechts. Wat wel werkt is je focussen op wat je werkelijk wilt bijdragen. Focus dus op waarom je iets doet in plaats van hoe je het doet.

Wanneer je op de waarde van de uitdaging gericht bent (het waarom), ervaar je net zoveel stress als wanneer je indruk wilt maken (het hoe), maar je cortisolniveau (een stressstofje) is lager. Een onderzoek in het kader van burnout laat ook zien dat door te focussen op het waarom (c.q. een betekenisvol doel), de kans op ziekte en burn-out vermindert.

In tien minuten per dag
een betere versie van jezelf

Wat doet Djokovic nog meer naast het focussen op wezenlijke zaken? In het kader van omgaan met stress traint hij dagelijks zijn gedachten en doet hij ontspanningsoefeningen. Hij doet dit door zich in stilte te focussen op zijn adem, zich bewust te worden van wat zich afspeelt in zijn lichaam en geen oordeel te hebben over zijn gedachten.

Iedereen die erin slaagt zich minimaal tien minuten per dag zo te focussen, wordt een betere versie van zichzelf. Je leert waardevolle dingen als je in het moment objectieve aandacht geeft aan wat er bij je leeft. Je komt er bijvoorbeeld achter dat je veel tijd verspilt aan nutteloze zaken en daardoor niet ziet wat er werkelijk (van waarde) is.

Hoe kan een negatieve
gebeurtenis voor je werken?

Ook stress van nare gebeurtenissen en pijnlijke ervaringen uit het verleden kun je een plek geven door een Djokovicachtige methode toe te passen, te weten: bewust ademen, voelen en je gedachten accepteren. Je kunt nog een extra stap zetten.

Psychologen ontdekten namelijk dat we veelal negatief op stressvolle gebeurtenissen terugkijken en dat dit onwenselijke spierspanning op het voorhoofd en vermindering van hartritmevariatie veroorzaakt. Als mensen echter gevraagd wordt te bedenken hoe de negatieve gebeurtenis hen heeft geholpen om te groeien, te leren en sterker te worden, wordt de spierspanning minder en de hartritmevariatie groter en gelijkmatiger.

Train je hartritmevariatie

Deze hartritmevariatie is een belangrijke indicator voor je gezondheid en prestatievermogen. Als de variatie van je hartritme minder verkrampt is, ben je weerbaarder en veerkrachtiger. Je kunt dan beter omgaan met stress.

Bovendien laat onderzoek zien dat je meer positieve hormonen aanmaakt wanneer je hartritmevariatie flexibeler is. Hartritmevariatie is onder andere gerelateerd aan concentratie, creativiteit, productiviteit, gezondheid en energie. Training van hartritmevariatie helpt dan ook om beter met stress om te gaan.

Stress is een kans om te groeien

Kortom, wanneer je uitdagingen en pijnlijke momenten ziet als een kans om te groeien, reageert je lichaam beter dan wanneer je negatief denkt over dergelijke stressvolle situaties. Als je weet waar je het voor doet, heeft stress minder grip op je.

Zonder stress of wanneer je stress als iets slechts ziet, presteer je minder, leer je minder en voel je je minder. Stress zorgt er voor dat je uitdagingen in het leven met glans kunt doorstaan. Het is belangrijk om je hiervan bewust te zijn en vervolgens positief te leiden bij stress. Leiden bij stress, zoals je hebt kunnen lezen, is cruciaal voor succes.

Dit is een artikel uit het blad Vrouwelijke Leiders in de Zorg van 2015 in het kader van de Week van de Werkstress.

0 reacties