Word ik overbodig? 

​Het is een angst van leiders die (moeten) werken aan dienend-leiderschap of zelfsturing. Overbodig worden. “Ja maar, als ik dienend ga leiden, dan worden mijn mensen zelfredzaam. Word ik dan niet overbodig?” Laatst nog mailde een trainer/coach mij in verband met zelfsturende teams en dienend-leiderschap: “Inge, ik merk dat het heel confronterend is voor leidinggevenden dat ze er uiteindelijk minder toe doen.”

Huh?

Oké, het idee bij dienend-leiderschap is als volgt:

Medewerkers van dienend-leiders worden
gezonder, wijzer, vrijer, autonomer
en meer in staat om zelf dienend te leiden.

Gunstig dus als je als manager streeft naar meer eigen verantwoordelijkheid, proactiviteit en bijvoorbeeld minder ziekteverzuim. Dienend-leiderschap bevordert zelfsturing, zelfverantwoordelijke teams, eigenaarschap en andere vormen van gedeeld leiderschap en succesvol samenwerken. Maar word je daardoor overbodig?

Doe je er daardoor minder toe?

Als je het goed doet, is uiteindelijk iemand in je team in staat van jou het stokje over te nemen. Dat klopt en dat zou geweldig zijn! Want dan kan jij met al je kennis en ervaring weer op een andere plek het verschil gaan maken. Je doet er dan juist méér toe dan ooit. Wie doet je dit na? Wie behaalt de resultaten die jij verwezenlijkt? Wie heeft zulke tevreden medewerkers, klanten en zo’n laag ziekteverzuim?

Nee, je wordt niet overbodig. Er is namelijk dringend behoefte aan dienend-leiders.

De nood aan dienend-leiders is hoog

Hoeveel leiders ken jij die hun belemmerende patronen kennen en beheersen? Die in staat zijn voorbij hun eigen belang te gaan en besluiten te nemen in het algemeen belang? Die knopen door durven te hakken, helemaal oké zijn met voortschrijdend inzicht en er bovenal echt voor je zijn?

Van die leiders door wie je je gehoord, gezien, begrepen, gewaardeerd en gesteund voelt? Van die leiders die smeerolie zijn in en tussen teams? Van die leiders die samenwerkingen succesvol laten verlopen, zorgen voor veiligheid en inspiratie? Ik hoop heel veel.

Graag melden!

Meld je deze leiders alsjeblieft hieronder? Ja, in dit geval mag je ‘klikken’. Tag ze onder deze post bij de reacties.

Ondanks dat ik mij al dik 20 jaar in leiderschap verdiep, er dagelijks mee bezig ben en veel goede leiders tegenkom, mogen het er wat mij betreft snel meer worden. Als ik medewerkers in organisaties spreek, hoor ik vaak dezelfde wens.

Ben jij zo’n medewerker?

Dan heb ik goed nieuws voor jou. Ook jij kunt dienend-leiden. Het goede voorbeeld geven. Jezelf ontwikkelen op dit vlak. Dienend-leiderschap is namelijk niet voorbehouden aan mensen met een bepaalde opleiding of formele positie.

Stel dat jij dienend gaat leiden en iedereen om jou heen wordt beter (dankzij jou), dan word jij daar heus niet slechter van. De groei van de mensen om je heen zorgt namelijk ook voor groei bij jou, bij jullie cliënten/leerlingen/klanten, groei van je bedrijf en groei voor ons allemaal.

Vind je ‘zorgen dat anderen beter worden’ toch een beetje spannend? Dat begrijp ik. Ik heb dit zelf ooit ook ervaren en schreef er een waardevol blog over. Dat kun je hier lezen.

Werken in een topteam

Waar het op neer komt? Ben blij met de groei van anderen. Zorg dat je die groei aanwakkert door aan je eigen groei te werken. Heb vertrouwen dat als jouw medewerkers/collega’s zelf in staat zijn dienend-te-leiden je uiteindelijk of in een heel leuk, super presterend team werkt of dat ze je heel graag op een andere plek aannemen waar grote behoefte is aan echt leiderschap.

Nu hoor ik sommigen denken “ja, maar…”. Ja, ik weet dat best veel mensen die met de beste intenties dienend-leiden op dit moment nog vaak door mensen in hogere posities als tegendraads, bedreigend of lastig worden ervaren. En dat deze mensen daardoor niet altijd uit de verf komen of zelfs eruit worden gezet.

Voel jij jezelf buitenspel gezet?

Ben jij zo iemand die vaak aan de zijlijn staat of het gevoel heeft buitenspel te worden gezet? Dan zeg ik: ga aan je leiderschap werken. Mijn ervaring is namelijk dat deze, in potentie goede dienend-leiders, zich of slachtoffer voelen van het systeem of van de directieve top of van lastige medewerkers. De behoefte aan gelijk halen is vaak groter dan de behoefte om te groeien. En ja, ook die behoefte ken ik zelf goed. Het is echter geen dienend-leiderschap.

Dienend-leiders nemen de volle verantwoordelijkheid voor waar zij invloed op hebben. Zij erkennen hun aandeel in slecht lopende samenwerkingen, gemaakte fouten, gemiste targets, overwerkt raken en niet-dienende organisatiedoelen. Zij lossen dat op. Ze worden pas overbodig als ze dit niet meer doen.

 

Wil jij je ontwikkeling in een stroomversnelling brengen?

Wil je meer weten over dienend-leiderschap?

Bestel hier het #1 managementboek Dienend-Leiderschap.

Verder kun je bij ons terecht voor zowel online als live trainingen (individueel of met je team/organisatie) om je leiderschap- en/of organisatie te ontwikkelen, o.a. via:

De Online Training Dienend-Leiderschap
De Online Training Sterk Leiderschap
De Persoonlijke Verdieping Dienend-Leiderschap

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de velden in om je op de wachtlijst te zetten:

Vul de velden in om de brochure aan te vragen: