Ruil jij je gezondheid in voor winst? 

Het raakt mij dat zoveel kinderen ziek zijn, zoveel meer dan ooit. Een groot deel daarvan is echt onnodig. Hetzelfde geldt voor volwassenen. Van de 40-plussers is de helft chronisch ziek. Ruilt iemand onze gezondheid in voor winst?

Ik wist al dat het aantal kinderen met kanker afgelopen jaren verdubbeld is. Dat is natuurlijk ernstig. En toen ik onlangs het artikel: “Steeds meer kinderen krijgen volwassen ziekten: Als dit zo doorgaat worden kinderen van nu gemiddeld minder oud dan hun ouders” in de Volkskrant las, was ik wederom diep geraakt.

Zoveel dat ik mij bij deze van een heel persoonlijke kant laat zien. Dienend-leiderschap is moed tonen, vooral als het spannend is. Als het blog iemand helpt zich eenvoudig beter te voelen, dan is dit blog het waard.

Steeds meer volwassen ziekten bij kinderen

We kennen allemaal de cijfers over de slaapproblemen van Nederlanders, de stress en burn-out epidemie, de stijging van het aantal kankers (van 1 op de 20 naar 1 op de 2 mannen in enkele decennia), diabetes, spierziektes, etc. De cijfers zijn alarmerend.

Helemaal nu blijkt dat het steeds meer kinderen (be)treft. Het ouder worden van de bevolking is geen excuus meer voor de forse stijging in ziektes en medicijngebruik. Ouder worden we als het zo door gaat overigens gemiddeld niet meer (artikel Volkskrant). En als dat wel zo is, wat is dan de kwaliteit van leven en welke kosten zijn daarmee gemoeid?

Gebrek aan leiderschap

Wat ik in dit hele verhaal verontrustend vind is het gebrek aan inzicht in de oorzaken, het stelselmatig negeren van signalen en het gebrek aan leiderschap.

Ik kan mij voorstellen dat het voor een ondernemer of beleidsmaker lastig kan zijn om beslissingen te nemen waarbij je moet kiezen tussen zekere (dikke) winst op korte termijn en mogelijk nog veel grotere kosten (voor je klanten/burgers) op lange termijn. Zeker als je het causale verband niet met 100% zekerheid denkt te kunnen leggen (zoals ooit bij aardgas).

Voor een dienend-leider is die keuze niet moeilijk.

“Foresight is the lead the leader has…
The failure to foresee and
the consequent failure to act constructively
when there was freedom to act, is unethical.”
– Robert K. Greenleaf

In de jaren 50 waren er al artsen die waarschuwden voor de gevolgen van roken. Zij werden voor gek verklaard en verketterd. Hoe denk je nu over deze artsen? De tabaksindustrie en overheid verdienden lange tijd dik aan sigaretten. Pas in 1990 werd roken verboden in overheidsgebouwen en pas in 2008 kreeg iedereen recht op een rookvrije werkplek.

Nog een voorbeeld. Vanaf 1918 weigerden grote verzekeraars al om asbestwerkers te verzekeren. In 1936 kwam er erkenning voor de beroepsziekte asbestose, in 1951 werd het kankerverwekkend verklaard en pas in 1993 werd het verboden in Nederland. Waarom duurde het zo lang? Het was zo’n makkelijk, goedkoop, eenvoudig te verwerken product.

“Late lessons from early warnings.”

Inmiddels is er iets ‘nieuws’ wat een nog grotere impact heeft op het milieu en op onze gezondheid dan roken en asbest. Al enkele decennia waarschuwen mensen hiervoor. En ja, deze mensen worden nog steeds voor gek verklaard, zij het dat het tij begint te keren.

Sinds 2010 achten grote verzekeraars het al onverzekerbaar en in 2011 kwam het op de lijst met aannemelijke kankerverwekkers. In 2015 werd een hieraan gerelateerde aandoening Europees erkend. Steeds meer mensen hebben deze aandoening, alleen heel weinig artsen kunnen het op dit moment diagnosticeren door een gebrek aan kennis.

Het is tijd voor verandering.

Waarom stijgen ziekten (bij kinderen) de laatste jaren?

Ik voel tijdens het schrijven de tranen opkomen. Ooit was ik ook kind. Soms was ik weleens ziek, maar ik herstelde weer snel, en meestal op een natuurlijke manier. Je lichaam kan dat prima. Het mijne ook. Tot ik aan het promoveren was en net een half jaar in mijn ‘droom-appartement’ woonde.

Ik kreeg steeds meer lichamelijke klachten. Eerst dacht ik: Natuurlijk, dat doet promoveren met je, dat is stress. Het bijzondere was echter dat de klachten verdwenen als ik van huis was. Weg was van dat ‘droom-appartement’. Weg voor een congres in Amerika, Santiago of Rijeka. Een congres waar ik zeker zo hard werkte als thuis.

Achteraf besef ik dat ik in dat ‘droomappartement’ anderhalf jaar lang alleen maar nachtmerries heb gehad en steeds een verstoorde nachtrust. Hoezo ‘droom-appartement’?! Ik deed er geen oog dicht.

Ik negeerde de signalen van mijn lichaam.
Hoeveel aandacht schenk jij aan de signalen die je krijgt?

Mijn supervisor viel het op dat ik er zoveel beter uit zag in het buitenland en binnen een week na terugkomst weer aftakelde. Hij vroeg zich af of iets in mijn woonomgeving mij ziek maakte. Ik had daar nog nooit over nagedacht. Hij noemde als eerste zendmasten voor mobiele telefonie. Ik moet hem aangekeken hebben alsof ik water zag branden.

Dit was toch helemaal niet mogelijk?

Dat was zo’n rare gedachte, dat kon helemaal niet. Toen ik het appartement kocht had ik overheidsstukken gelezen die aangaven dat de straling van zendmasten helemaal geen kwaad kan.

Mijn supervisor stelde voor om het idee dat het iets in mijn woonomgeving was te toetsen. Ik ging bij een tante logeren die iets verderop op een rustige plek woonde, zonder masten in de buurt.

Wonder boven wonder verdwenen mijn onverklaarbare spierpijnen, het constante wattige gevoel in mijn hoofd, mijn maagzuurklachten, de vele keelontstekingen, huidklachten, evenwichtsproblemen en vermoeidheid.

“Oordeel niet en je zult je niet vergissen.”

Toen ik anderhalf jaar later assistent-professor werd aan de Rijksuniversiteit Groningen maakte ik melding van mijn ervaringen in 2008. Ze wilden mij graag aannemen en besloten een expert in te huren om te zorgen dat mijn werkkamer geen problemen op zou leveren.

Door een samenloop van omstandigheden werd ik enkele maanden na mijn aanstelling toch blootgesteld aan een flinke dosis elektromagnetische velden (EMV). Ondanks mijn eerdere ervaringen, legde ik niet direct het verband tussen mijn klachten en de oorzaken. Je ziet, hoort, ruikt of proeft die velden namelijk niet.

Gezondheidsschade door EMV bouwt zich op over tijd

Als je valt, zie je direct of enkele uren later een blauwe plek of schaafwond. Als je teveel drinkt heb je de volgende dag een kater. Maar je kunt je gezondheidsklachten niet eenvoudig relateren aan een router of DECT telefoon die je buren zonder dat je het weet boven je hoofd plaatsen.

Evenmin zul je denken aan een zendmast die op 200 meter is geplaatst en precies in je slaapkamer straalt. De verstoring van je immuunsysteem door straling vindt bovendien niet van het een op het andere moment plaats. Het bouwt zich langzaam op. De link is dus niet zomaar gelegd.

Ik woonde bijna 2 jaar in het ‘droom-appartement’ waar mijn klachten langzaam erger werden. Toen ik bijna 2 jaar later (nadat ik verhuisd was) weer een ‘overdosis’ kreeg, ontstonden er uiteindelijk dusdanig heftige gezondheidsproblemen dat ik even helemaal niets meer kon.

Fast forward

Fast forward bijna 10 jaar later. Inmiddels heb ik een deel van de vele 10.000den onderzoeken naar EMV (elektromagnetische velden) gelezen. Daarin staan meer dan genoeg aanwijzingen dat straling van zendmasten, mobieltjes, bluetooth en wifi schadelijk kan zijn voor mens en milieu.

Tevens ontmoette ik 100den mensen die ernstig ziek of overgevoelig zijn geworden door draadloze technologie omdat ze de vroegtijdige waarschuwingssignalen van hun lichaam negeerden, of liever gezegd nog niet konden duiden. Steeds meer van hen emigreren gedwongen uit Nederland. (Hoezo ‘voel je vrij’?)

Ik hoop dat jij naar aanleiding van dit blog wel tijdig de signalen onderkent. En dat je tevens een handelingsperspectief hebt om gezonder en energieker te leven. Lees verder voor weetjes en tips.

Nog wat opmerkelijke bevindingen
waar je waarschijnlijk niet bij stil staat

Volgens deskundigen:

1. Is de CO2 uitstoot van 4G is net zoveel als dat van al het vliegverkeer in een jaar.
2. Gaat 5G waarschijnlijk leiden tot een stijging van het energie verbruik van 150-170%.
3. Kan de massale bijensterfte mede toegeschreven worden aan straling van zendmasten.

Feit: 31 mei 2011: Classificatie door IARC-WHO van de RF (radio frequente) EM-straling van mobieltjes, WiFi e.d. als mogelijk kankerverwekkend (klasse 2B), vanwege hogere kans op krijgen van glioom, een kwaadaardige vorm van hersenkanker.

Feit: 6 mei 2011: Persbericht en Resolution 1815 van de Raad van Europe (RvE) over de gevaren van elektromagnetische velden (EMV). De RvE beveelt aan om alle redelijke maatregelen te treffen om de blootstelling aan EMV te beperken, i.h.b. die van mobiele telefonie, en i.h.b. de blootstelling van kinderen die het grootste risico lopen hersentumoren te krijgen.

Klik hier voor een lijst met maatregelen in andere landen en jurisprudentie.

“Brusselaars zijn geen laboratoriumratten,
wier gezondheid ik inruil voor winst.”
C
éline Fremault (minister van Leefmilieu, Brussel)

EM-straling kan DNA-schade veroorzaken en veranderingen in de hormoonhuishouding teweegbrengen (Europees onderzoek, onderzoek verzekeraar, word-document met studies, nog een word-document met studies).

We zien, horen, ruiken en proeven het niet. We voelen het vaak wel, maar kunnen het niet duiden. Zeker als bronnen onzichtbaar zijn, zoals routers van buren of zendmasten in lantaarnpalen, is het lastig.

Maar EM-straling is dus iets wat je gezondheid behoorlijk kan ondermijnen. Onder andere doordat je er slecht door kunt gaan slapen, zelfs in een ‘droom-appartement’.

“Zeggen dat RF-straling van draadloze communicatie
geen kwaad kan omdat het niet-ioniserend is
– de individuele fotonenergie is niet groot genoeg –
is hetzelfde als zeggen dat een tsunami geen kwaad kan doen
omdat de individuele watermoleculen niet genoeg energie hebben.”
Leendert Vriens – Fysicus

Er is meer wat ziekten (bij kinderen) veroorzaakt

Natuurlijk is er meer. Al sinds mijn 8ste ben ik gefascineerd door hoe lichaam en geest functioneren en hoe je tot topprestaties komt. Voeding, beweging en gedachten hebben naast trauma’s en toxische stoffen in je omgeving impact op hoe je DNA zich ontvouwt. EMV zijn slechts een element.

Ik hoop echter dat mijn persoonlijke verhaal je aan het denken zet. En dat je zelf gaat experimenteren met wat jouw gezondheid, slaap of mentale gesteldheid ondermijnt (of het welzijn van je dierbaren). Het hoeft geen EM-straling te zijn, maar sluit die optie niet uit.

Dan nu de tips

Het effect van de tips is afhankelijk van hoe goed je ze op kunt volgen, en de nabijheid van EMV waar jij geen weet van hebt. Maar toch de tips (in een aparte pdf), omdat iedere meter afstand van een zender/straler uitmaakt.

Straling van buren/masten is overigens vaak af te schermen. Als je daartoe over gaat, doe dat dan wel op basis van deskundig advies.

Hier vind je een overzicht wat je meer inzicht in de hele materie geeft. Vanaf slide 15 vind je de meest voorkomende klachten en daarna een aantal praktische tips. 

Wil je meer weten?

Lees het e-boek Leiderschap & Vitaliteit en volg de bijbehorende training. 

In het e-boek ga ik niet in op straling/EMV, maar wel op andere belangrijke dingen die je kunt doen om vitaal en gezond te zijn. Uiteraard zijn de inzichten en tips gebaseerd op wetenschappelijk en ervaringsonderzoek.

Ook tijdens het Event Vitaliteit & Stress doe ik kennis uit de doeken waar je gezond en blij van wordt. Kom vooral als je een transformerende ervaring wilt op het gebied van Vitaliteit & Stress, en als je inzichten wilt in hoe je een gezonder en gelukkiger leven kunt leiden. Ook nuttig voor HR en directies die vragen hebben rondom stress en verzuim.

Wil je iets doen?

Het 5G debat is in volle gang. Wil je iets doen om te voorkomen dat het voor jouw deur komt? Bekijk deze website, het is een goede overzichtspagina: http://5gisnietoke.nl/, lees dit, en/of teken de petities (zie bijvoorbeeld onderaan de 5Gisnietoke pagina). Informeer familie, vrienden en collega’s. Als we niets doen ruilen wij (of de partijen die daarover beslissen?) onze gezondheid in voor winst.

Reacties

8 Reacties

 1. Astrid Hartlief

  Inge, bedankt voor de moed die je toont. Ik denk er al de hele ochtend over na. Je blog heeft me midden in het ongemak gezet dat ik al tijden wegdruk, namelijk het besef dat er wel degelijk forse gezondheidsconsequenties van deze straling zijn. Ook voor mijn kinderen. En hoe nu verder dan? Hoe maak ik het beter, met mijn (pré) pubers wier hele sociale wereld vastgeknoopt zit aan hun mobieltje?

  Ongerustheid. Ongemak. In leven en werk, de realiteit toelaten, benoemen, zonder dat ik meteen de opluchting van de oplossing voel. De fundamentele vraagstukken, de zaken die er voor mij echt toe doen. Zij vragen er om moedig te zijn, in het ongemak te stappen. Vanmorgen kwam het even goed binnen. Jouw moed raakt en inspireert mij. En ik wil je er voor bedanken.

  Antwoord
  • Inge Nuijten

   Hoi Astrid,

   Dank je wel voor je reactie, vraag en dank. Met gezonde tegenzin gedeeld, maar graag gedaan.

   Houd jij van een wijntje? Ik wel 🙂 Of in de zon zitten? Heerlijk! Maar 3 flessen wijn op een avond of ’s zomers in Spanje de hele dag in de volle zon? Dat is een beetje veel van het goede – voor de meeste mensen althans.

   Wat mij betreft geldt hetzelfde voor draadloze technologie. Het is heerlijk om af en toe ‘on the go’ te appen, bellen, nieuws te lezen of Instagrammen. Of te navigeren met je iphone. Dat laatste doe ik altijd, wel op vliegtuigmodus (nadat de route erin staat).

   Ook allerlei slimme toepassingen ter bevordering van onze gezondheid zijn natuurlijk super – mits goed ingezet en uitgevoerd – het kan vaak gezonder/slimmer.

   Kortom, ik ben dol op technologie, maar ken dus ook de negatieve kanten. Daarom is mijn voorstel het vooral met zorg en slim toe te passen.

   TIPS:
   Het allerbelangrijkste is wat mij betreft ’s nachts goed slapen en een (te) hoge blootstelling voorkomen. Daarom is het beste advies: ’s nachts alles uit. Wil je bereikbaar blijven? Zorg dat je een ouderwetse draadtelefoon hebt. Schakel dan desnoods je mobiele telefoon(s) door.

   Werk overdag zoveel mogelijk bekabeld telefoon/computer/iPad. Er zijn al genoeg handige tools waardoor je (nog steeds) met een kabel kan werken, vaak sneller, veiliger en gezonder, zoals: https://www.jrseco.com/nl/p/ipad-iphone-bekabeld-adapter/ en https://www.jrseco.com/nl/pcat/stralingsarme-wifi-routers-jrs-eco-wifi/

   Wifi en Bluetooth maken (ook indien je denkt dat je het niet gebruikt) veel ‘herrie’ – schakel die altijd op je telefoon en computer uit als je ze niet gebruikt. De nieuwste Wifi-routers van JRS werken overigens geniaal. Die gaan gewoon uit als ze niet nodig zijn! Dat is uniek in de wereld. Het bespaart bovendien stroom. Wel even de discipline hebben om de Wifi op je apparaten zelf uit te zetten. Dat is echt noodzaak, anders blijven ze ‘contact’ zoeken en dus stralen. Op je telefoon alleen 2G of 3G aan is de minst schadelijke optie. En ja, 4G is soms nodig en lekker snel. Moet het echt nog sneller? Wie houdt het zelf fysiek nog bij? Misschien zijn er andere goede redenen, die lees ik dan graag.

   Tot slot maakt iedere meter (centimeter) afstand tot apparaten uit. Dus plaats je eigen stralers op een plek waar je er niet de hele dag pal naast zit. Het enige apparaat wat ik per direct wel het huis uit zou ‘gooien’ (lees ‘netjes wegbrengen’) is de magnetron. De DECT telefoon zou ik vervangen door ECO DECT in ecomodus plus (https://www.jrseco.com/nl/p/gigaset-eco-dect-as405-duo/) of nog beter: een bekabelde telefoon (ik heb bijvoorbeeld deze: https://www.gigaset.com/nl_nl/gigaset-da710/). Acties omtrent Wifi, heb ik al beschreven – kabels! En/of via een ECO Wifi – dan kun je af en toe wel makkelijk en iets gezonder even dingen op je telefoon doen thuis (via Wifi).

   En dan kinderen en (pré) pubers – ik snap ze. Hopelijk heb je op basis van de input handvatten om met ze af te spreken hoe jullie samen zo goed mogelijk met deze technologie omgaan.

   Helpt dit? Als je nog vragen hebt, dan lees ik het graag.

   Stralende en gezonde groet 😉
   Inge

   Antwoord
   • Astrid

    Hoi Inge,

    Dank voor je antwoord. Zeker helpt dit. Van het weekend zelfs al een paar aanpassingen gedaan. Voelt goed om hierin bewuste keuzes te maken. Al zijn de pubers het er niet zo mee eens 🙂

    Antwoord
    • Inge Nuijten

     Goed om te lezen Astrid. Persoonlijk: Ik heb een prima opvoeding gehad. Maar als ik terug kijk op mijn jeugd, dan zou ik willen dat mijn ouders op bepaalde punten iets bewuster of strenger waren geweest. Dat had ik op dat moment, als puber, niet leuk gevonden, maar mij op latere leeftijd veel (gezondheidswinst) opgeleverd. ‘Tough Love’, waar ik eerder ook een blog over schreef, is in mijn beleving belangrijk bij leiderschap en in ouderschap. Begrip en dankbaarheid daarvoor komt soms pas jaren later. Daarom is het belangrijk dat kiest voor je eigen waarden, je eigenwaarde en dankbaar daarvoor gaat staan. 😉 Blijf het verschil maken!

     Antwoord
 2. Glenn Bloemberg

  Dank je voor het delen van je verhaal en ervaringen. Ik herken best veel in je blog. Ik ben mij daarom ook in de loop van de tijd meer bewust bezig gaan houden met allerlei aspecten die mijn gezondheid (en de gezondheid van mijn naasten) beïnvloeden.
  Ik kan je tips daarom ook goed gebruiken (zowel als nieuwe tips maar vooral als bevestiging van wat ik al wist/doe)

  Antwoord
  • Inge Nuijten

   Dank je wel voor je reacie Glenn. Wat goed om te lezen. Je blijft het verschil maken!

   Antwoord
 3. Wieke Horneman

  Bedankt voor je bericht, weer een van de vele ervaringen rond straling, lees wake-up calls die ons alleen maar meer aan het denken zetten. En wat Astrid ook zegt: het is moedig dat je dat deelt!
  Steeds meer erover leren en weten is best intens, er is gigaveel informatie, dan ordenen, de bewustwording gaat met kleine stapjes, gêne overwinnen om dingen te delen, soulmates vinden, zoiets… en dan uiteindelijk in actie komen!
  Voor alle mooie mensen en moeder aarde <3

  Zou ik wat van jouw informatie mogen delen (uiteraard met bronvermelding, zoals naam e/o website(?)) in de verschillende FB groepen die zich bezighouden met straling en dus ook het aanstaande 5G wat ons opgedrongen wordt?
  Hoor graag!

  Antwoord
  • Inge Nuijten

   Dank je wel Wieke.

   Thuis kun je gelukkig al actie ondernemen (zie de pdf in het blog).
   Dat is het belangrijkste. Vooral voor een goede nachtrust.

   Zolang het blog online staat mag je het wat mij betreft delen, het is openbaar.

   Alle goeds!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *