Podcast: Leiden met hart en ziel

Deel 1: Echte leiders dienen

Onlangs was dr. Inge Nuijten van Redpoint Company te gast bij de podcast van Taco Visser ‘onderwijs leiden met hart en ziel’. Ze spraken over haar boek Echte leiders dienen.

Inge geeft daarin de volgende definitie van het begrip dienend-leiderschap: Een dienend-leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen. Inge wijst daarbij op het cruciale streepje tussen dienend en leiderschap. Veel mensen letten alleen op het begrip dienen, terwijl het begrip leiden evenwaardig is.

  • Dienend-leiderschap kent op basis van haar promotieonderzoek acht gedragingen:
  • Authenticiteit: gedrag in overeenstemming met gevoelens, overtuigingen en kwetsbaarheid
  • Bescheidenheid: bewust zijn van sterke en zwakke kanten, prestaties in juiste perspectief plaatsen
  • Rentmeesterschap: verantwoordelijkheid nemen voor de lange termijn en het grote geheel (why)
  • Verantwoordelijkheid geven: mensen doelen geven waarvan het bereik binnen hun vermogen ligt
  • Empowerment: mensen ondersteunen zelfredzaam te worden en kwaliteiten te ontwikkelen
  • Vergeving: beledigingen, conflicten, ruzies en fouten ruimhartig (met een klein ego) aanvaarden
  • Waardering: tijd, energie en zorg aan mensen besteden, compassie hebben
  • Moed: mentale kracht om weerstand te bieden en moeilijke situaties goed te doorstaan

De gedragingen staan in het teken dat dienend-leiderschap een levenshouding betreft en geen leiderschapsstijl.

De dienend-leider start altijd vanuit zichzelf vanuit een HKI-instelling: Hoe Kan Ik?

In ons gesprek bespraken we mythen en misvattingen, zoals dat dienend leiden juist niet over wat jij wilt gaat.

We bespraken drie van de acht gedragingen: bescheidenheid waardering en vergeving, en eindigden met het zijnsaspect van dienend leiden, de attitude. Dat heeft voor Inge vooral te maken met bewust OENig zijn: Open Eerlijk en Nieuwsgierig, i.p.v. onbewust oordelen. Daarvoor moet je leren zicht hebben op je drijfveren, maar dan niet op drijfveren vanuit angst en ego, zoals veilig en belangrijk willen zijn, maar vanuit drijfveren die voortkomen uit vertrouwen en stralen, zoals de drijfveren van afwisseling, bijdragen, groei en liefde.

Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum voor leraren en beginnende leidinggevenden in PO en VO.

Wil je een verdere boost voor je ontwikkeling?

Wil je meer weten over dienend-leiderschap?

Bestel hier het #1 managementboek Dienend-Leiderschap.

Verder kun je bij ons terecht voor zowel online als live trainingen (individueel of met je team/organisatie) om je leiderschap- en/of organisatie te ontwikkelen, o.a. via:

De Online Training Dienend-Leiderschap
De Online Training Sterk Leiderschap
De Persoonlijke Verdieping Dienend-Leiderschap

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de velden in om je op de wachtlijst te zetten:

Vul de velden in om de brochure aan te vragen: