Dienend-leider mindset?! 

Heb je er ooit bij stil gestaan hoeveel invloed je mindset heeft op wie je bent? Op wat je voor elkaar krijgt, hoeveel plezier je hebt en hoe makkelijk dingen gaan? Weet je wat voor mindset een dienend-leider heeft? En hoe je een dienend-leider mindset kunt ontwikkelen? Effectiever en beter kunt worden?

Doorbraakmomenten

Jaren geleden waren het doorbraakmomenten voor mij, toen ik eindelijk begreep:
1. Wat ‘de manier van zijn’ van een dienend-leider betekent.
2. Dat er verschillende mindsets zijn, in het bijzonder: de ‘growth mindset’ (groeimindset) en de ‘fixed mindset’ (statische mindset).
3. Dat iets snappen niet hetzelfde is als iets echt begrijpen, en dat naar je inzichten handelen nog een stap verder is.*

Manier van zijn

De manier van zijn van een dienend-leider kun je bereiken als je je bewust bent van je issues en deze issues opruimt. Dan kun je onvoorwaardelijk dienstbaar zijn aan anderen door te leiden.

Je hebt geen schroom om duidelijk te zijn. Geen angst om (niet) geliefd te zijn. Je onderkent en benut je oordelen. Je hebt geen moeite met feedback geven en ontvangen. Je uit openlijk je waardering en inzichten. Je schroomt niet om keuzes te maken in het collectief lange termijn belang die mogelijk impopulair of pijnlijk zijn op korte termijn.

Het begint met mij,
het draait om het geheel.

Als dienend-leider besef je ten diepste dat je een radartje bent in het geheel. Een radartje wiens taak het is houvast, richting, hoop, vertrouwen en verbinding te bieden. Daarvoor is ontwikkeling, het ont-wikkelen van jezelf, het over boord zetten van je belemmerende overtuigingen en ideeën over jezelf, anderen en de wereld, een voorwaarde.

Je kunt al dienend-leiden als je nog allerlei issues hebt. Issues waardoor je soms onbewust je angsten, pijn en problemen op anderen projecteert. Waardoor je soms geen eigen verantwoordelijkheid neemt. Afgunstig bent, gekrenkt of behoeftig. Makkelijker wordt het als je je bewust wordt van de patronen waarmee je jezelf en anderen gevangen houdt.

Mindset

Een belangrijk patroon waar ik mijzelf mee gevangen en klein hield, was mijn ‘fixed mindset’. Iemand met een ‘fixed mindset’ gaat ervan uit dat je bepaalde kwaliteiten hebt of niet. Je ziet het als falen als je iets niet kunt en waagt je daar dan ook liever niet aan. Je staat niet of beperkt open voor het leren van nieuwe dingen en feedback.

Mensen die mij kennen, zullen bovenstaande een vreemde ‘bekentenis’ vinden, omdat mijn leven in het teken staat van groeien en ontwikkelen. De manier waarop is de afgelopen jaren echter drastisch veranderd. Het leren gaat nu makkelijker, met meer plezier, met meer openheid, kwetsbaarheid en effect. Hieronder vertel ik er meer over.

Aangeboren of aangeleerd?

De vraag of capaciteiten aangeboren of aangeleerd zijn, is al eeuwen oud. Dankzij het onderzoek naar bijvoorbeeld neuroplasticiteit, weten we inmiddels dat veel aangeleerd is (nurture). Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze zeggen dat slechts 5% bepaald wordt door DNA/je genen (nature).

Los van deze wetenschappelijke schattingen, hoe je zelf denkt over je mogelijkheden om je te ontwikkelen heeft belangrijke gevolgen. Gevolgen voor je ontwikkeling en hoe/wie je bent als mens.

Ben je klaar om op jezelf te reflecteren? Hieronder deel ik inzichten die mijn ontwikkeling versnellen en versoepelen. Doe er je voordeel mee door de inzichten op jezelf te betrekken. Hoe is het voor jou? Hoe werkt het voor jou of tegen jou?

Inzicht zonder toepassing is zinloos.

Hoe het was

Op school merkte ik al snel dat ik geprezen werd voor hoe snel ik leerde en hoe goed ik mijn werkjes maakte. Vaak kreeg ik te horen dat ik slim was. Dat werd dan ook mijn doel. Slim overkomen, geen fouten maken, presteren. Waar werd jij vroeger voor ‘beloond’?

Als ik slim overkwam, dan was ik goed, dan deed ik mee, dan vonden mensen mij aardig (in ieder geval de juf en mijn familie). Het was dus niet de bedoeling dat ik fouten maakte, publiekelijk nieuwe dingen leerde of uitdagingen aanging. Stel je voor dat het niet goed ging.

De angst om te falen, dom over te komen, uitgelachen of afgewezen te worden, te verliezen, werd steeds groter. Ik werd er goed in om excuses te vinden als dingen niet goed gingen, om feedback te vermijden of anderszins in ‘flight’, ‘fight’ of ‘freeze’ te gaan.

Fixed mindset

Onbewust ontwikkelde ik een fixed mindset: ‘Ik heb ergens aanleg voor of niet. Waar ik geen aanleg voor heb, dat moet ik vermijden.’ Mijn leraar natuurkunde, waar ik tot dan toe achten en negens voor haalde, deed een extra duit in het zakje: ‘meisjes kunnen geen natuurkunde, dat is voor jongens, je cijfers tot nu toe zijn geluk.’ Vanaf toen gaf het vak mij stress. Zodra ik kon, liet ik het vallen.

Kritiek, feedback en fouten waren bedreigend, ook die ging ik voortaan uit de weg. Ook het succes van anderen was bedreigend voor mijn zelfbeeld. Het leek makkelijker hun succes toe te schrijven aan externe factoren of geluk. Mijn succes kwam uiteraard wel door mijzelf. Falen? Dat kwam door de omstandigheden.

Herken je patronen? Hoe vaak vraag jij om feedback? Hoe vaak neem je feedback dankbaar in ontvangst als die (spontaan) gegeven wordt? Hoe spreek je over anderen (collega’s, concurrenten, teamgenoten) die succesvol zijn? Hoe vaak geef je anderen openlijk waardering en complimenten? Pieker je over of stagneer je door opmerkingen?

Gevolgen van een fixed mindset

Deze fixed mindset was vermoeiend, verdrietig en beperkend. Toegegeven, het heeft mij ook veel gebracht. Achter de schermen werkte ik altijd kei en keihard om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen. Ik had dus onbewust wel een geloof in mijn leerbaarheid?

Maar had ik eerder geweten dat ik ook een andere, meer functionele, mindset had kunnen adopteren, dan? Dan waren dingen vroeger makkelijker gegaan, was ik gelukkiger geweest, minder gestrest, had ik meer gefaald en sneller geleerd, meer gedeeld en gewonnen. Gewonnen, omdat ik mij had gericht op zaken binnen mijn invloedssfeer en waar ik een glimlach van op mijn gezicht krijg.

Hoe het is

Het is pas een jaar of 12 geleden dat ik leerde over de mindset theorie van Carol Dweck. En nog veel korter geleden dat ik echt begreep wat dat voor mijzelf betekende. Dingen bij een ander zien en op een ander toepassen, is een stuk makkelijker, zeker voor een ’fixed mindsetter’, dan op jezelf.

Helaas. Want dan duurt het een stuk langer voor je het door hebt en er je voordeel mee kunt doen. Als je super ‘fixed’ bent, gebeurt dat überhaupt niet. Je ziet dan ook het potentieel bij anderen niet. Dan krijg je uitspraken als ‘dat wordt nooit wat’, ‘aan hem heb je niets’ en ‘zij zal het nooit leren’. Herken je dergelijke gedachten en uitspraken?

Wie aan dergelijke gedachten vasthoudt, wordt nooit een dienend-leider. Iedereen heeft kwaliteiten en kan zaken ontwikkelen, iedereen heeft een unieke bijdrage te leveren. Als leider is het onze taak mensen hun potentieel te laten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Dat lukt als je dat ook wilt zien.

Zie, benoem en stimuleer
de mogelijkheden in anderen.

Het zien van de kwaliteiten van anderen, heb ik door de jaren heen mogen ontwikkelen. Ook mijn eigen kwaliteiten heb ik mogen ontdekken en onderkennen. Daar sta ik voor. Daarom durf ik nu toe te geven wat ik allemaal niet weet. Wat ik niet begrijp, waar ik wat te leren heb.

Ik vraag om feedback en fouten zijn fascinerend in plaats van verschrikkelijk. Ik laat zien waar ik aan het oefenen ben, wat ik lastig vind en zoek uitdagingen op. Ik weet op veel vlakken dat ik er NOG niet ben, NOG niet.

NOG niet

Het woordje NOG is heel belangrijk, dat geeft de mogelijkheden aan. Het zorgt voor relativering, plezier en ontwikkeling. Je focus ligt op het proces, je voortgang, het leren. Dat is wat het betekent om een growth mindset te hebben. De mindset van een dienend-leider. Voor de Nederlands ondertitelde TED Talk (10 minuten) van Carol Dweck over de ‘growth mindset‘ en NOG niet, klik hier.

Groeimindset

NOG even samengevat: Een groeimindset betekent dat je ervan uitgaat dat alles te leren is. Je staat open voor feedback, gaat uitdagingen aan, spant je in, ziet mogelijkheden, leert van fouten en geniet van de groei van anderen. Succes van anderen zie je als positief, voor hen, voor jezelf, voor iedereen. Met deze mindset, groei je steeds verder.

Dienend-leiders dragen bij aan de groei en ontwikkeling van anderen. Dat kun je alleen als je ook echt gelooft dat mensen kunnen groeien en ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarvoor is, je raadt het al? Dat je gelooft in en open staat om zelf te groeien en ontwikkelen. Een dienend-leider heeft of ontwikkelt een ‘growth mindset‘.

Als je de mindsets begint te begrijpen, zie je hoe het een tot het ander leidt: als je gelooft dat je capaciteiten vast staan, leidt dat tot bepaalde gedachten en handelingen. Terwijl de overtuiging dat je capaciteiten ontwikkelbaar zijn, zorgt voor een grotere diversiteit aan gedachten en handelingen. Waar kies je voor?

Jouw uitdaging?

Een paar reflectie vragen voor jou:
1. Hoe was/is je mindset? Bedenk waar je vandaan komt, hoe je omgaat met situaties.
2. Hoe wil je dat je mindset is? Bedenk hoe je wilt dat het gaat.
3. Wat ga je doen? Bedenk welke acties je gaat ondernemen.

Vragen?

Heb je vragen, stel ze via de e-mail: info@redpointcompany.com of laat iedereen mee-leren (groeimindset) en laat je vraag achter bij de ‘reacties’.

Snel stappen in mindset en
dienend-leiderschap zetten?

Wil je meer weten over dienend-leiderschap?

Bestel dan hier Inge's nieuwe boek.

Verder kun je bij ons terecht voor zowel online als live trainingen (individueel of met je team/organisatie) om je leiderschap- en/of organisatie te ontwikkelen, o.a. via:

De Online Training Dienend-Leiderschap

De Persoonlijke Verdieping Dienend-Leiderschap


* Snappen (van het Latijnse prehendere), staat voor het concrete ‘grijpen’ of ‘vastpakken’. ‘Ah, ik snap het’. Begrijpen (comprehendere) staat voor ‘in zich opnemen’, ‘doorgronden’, ‘verstaan’. Dan is het ook op gevoelsniveau echt tot je doorgedrongen. In de praktijk komt het vaak voor dat we iets snappen (weten), maar het nog niet begrijpen. Iemand met een groeimindset onderkent dit en gaat aan de slag om van snappen/weten naar begrijpen en vervolgens ook doen en ten slotte naar zijn te gaan.

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.