Dienend-leiden in dynamische tijden.

“We krijgen van bovenaf veel opgelegd, er zijn ambitieuze doelen gesteld en er is steeds verandering van verwachtingen, wet- en regelgeving. Mensen vinden het moeilijk om hiermee om te gaan. Het verzuim neemt toe en de sfeer is regelmatig gespannen. We willen dienend-leiden, maar de focus op doelen, systemen en processen, heeft de overhand. De mensen en de bedoeling, die komen amper aan bod.” 

Herken je dit? Begin deze week kreeg ik drie berichten vanuit totaal verschillende organisaties met deze strekking.

De vraag is, hoe gaat een dienend-leider hiermee om?

Hoe gaat een dienend-leider hiermee om?

Ten eerste weet een dienend-leider dat het uiteindelijk altijd mensen zijn die het belangrijkste werk doen. Systemen, processen en procedures helpen mensen idealiter de best mogelijke prestaties met plezier te leveren. Als er geen zorg en aandacht voor de mensen is, zijn de resultaten niet optimaal.

Ga maar na hoe je zelf functioneert in situaties:

  • waarbij je merkt dat doelen niet haalbaar of niet wenselijk zijn;
  • waarin doelen niet in lijn zijn met wat (volgens jou) de bedoeling is;
  • waarin je veel te veel moet doen in te weinig tijd;
  • waar er geen oog is voor wat je nodig hebt om je werk goed te doen;
  • waar geen ruimte is voor gesprekken waar het echt over moet gaan;
  • waar je amper waardering ervaart of gehoord wordt, en/of
  • waar je je slaaf voelt van het systeem.

Wat doet dat met je? Sommige mensen worden daar actief opstandig van. Een enkeling legt zich erbij neer en veel mensen worden passief opstandig. Passieve opstandigheid uit zich bijvoorbeeld in matig werk, (onbedoelde) fouten, nalatigheid, internetten onder werktijd, stress gerelateerde klachten en ziekte(verzuim).

Hoe ga ik dienend-leiden?

Dus wat te doen als je in een organisatie zit waarbij de mensen ‘vergeten’ lijken te worden of in ieder geval niet op nummer één staan?

1. Heb wel oog voor je mensen. Een goede check-in maakt bijvoorbeeld een wereld van verschil bij een gesprek en bij een vergadering of bijeenkomst. Leiders/managers die leren sessies goed te starten ervaren een flow in bijeenkomsten die ze eerder niet voor mogelijk hadden gehouden. Hun mensen ook. Er is wel moed en inzicht nodig om dit te creëren. Evenals wat vaardigheid en discipline. In de eerste plaats van de leider.

2. Leer op een constructieve manier het gesprek aan te gaan. Niemand is gebaat bij klaag en moppersessies, maar ook niet bij sessies die over zaken gaan die de essentie van het werk en de werkers niet raken. Wat wel werkt? Veiligheid creëren, goede vragen stellen, echt luisteren naar wat er speelt en daar adequaat op reageren met heldere conclusies en eventueel afspraken of acties.

3. Zorg dat mensen zich op hun werk kunnen focussen. Schep helderheid en ontwikkel systemen, procedures en processen die dienstbaar zijn aan de mensen die het werk doen.

Neem je mensen mee

Tot slot is het cruciaal dat er ook bij je mensen een shift plaatsvindt. Dat ze anders naar zichzelf en de wereld gaan kijken. Een paar tips omtrent eigenaarschap vind je alvast hier (‘Hoe dienend-leiderschap zorgt voor eigenaarschap’) en hier (‘Eigenaarschap, maar hoe dan?’).

Als dienend-leider help je je mensen beter om te gaan met wat deze tijd van ze vraagt door te zorgen dat ze leren wat het betekent om zichzelf te leiden. Wil je op korte termijn al empowerment van je mensen en/of jezelf?

Boek hier een gratis inzicht-gesprek of neem deel aan de Basistraining Dienend-Leiderschap.

Wordt vervolgd …

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *